Partneři klubu:
Pivovar KrušoviceFroněk – dopravní stavbyMarius PedersenUmbroArboeraSecuritasStředočeský krajlogo viola cbEnergie sedalogo loex cblogo rakovnik cbMSMT_CR 

Podklady k VH - 10. 9. 2015

Vážení sportovní přátelé, dne 10. 09. 2015 se koná Valná hromada SK Rakovník od 18.00 v prostorách Restaurace Bazén.

NÁVRH PROGRAMU:

Program:

1. Zahájení

2. Schválení jednacího řádu, schválení programu

3. Schválení volebním řádu , volba předsedajícího VH , volba ověřovatele zápisu

4. Volba návrhové, volební a mandátové komise

5. Zpráva mandátové komise

6. Návrh na změnu názvu

7. Návrh na změnu stanov

8. Volba předsedy a členů výkonného výboru

9. Volba předsedy a členů kontrolní komise

10. Diskuse

11. Zpráva návrhové komise

12. Závěr

Návrh jednací řádu, volebního řádu a stanov naleznete na facebookových stránkách SK Rakovník 1903.